Input:

Podjetnikov kapital

4.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 13 minut

Podjetnikov kapital

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo, kako se knjižijo poslovni dogodki v zvezi s podjetnikovim kapitalom. Naučili se bomo knjižiti:

- prenos denarnih sredstev

- prenos stvarnih sredstev ob začetku poslovanja in med poslovanjem,

- prikaz kontov, ki se nanašajo na podjetnikov kapital

Teorija

Za razumevanje priporočamo, da preberete SRS2016 - Slovenski računovodski standard 30 in Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), v delu, ki se nanaša na status samostojnih podjetnikov posameznikov.

Tako kot bodoči družbeniki vložijo kapital v obliki denarja, stvari ali pravic ob ustanovitvi podjetja, lahko tudi podjetnik prenese določena stvarna sredstva in denarna sredstva v podjetje, da bi z njimi opravljal dejavnost.

Podjetnik prenese stvarno premoženje iz gospodinjstva med svoje premoženje do dneva priglasitve, lahko pa tudi kasneje. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva pa se po dnevu priglasitve ne morejo obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva.

Vrednost opredmetena osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila in ne sme presegati poštene vrednosti sredstva. (SRS2016 - Slovenski računovodski standard 30.12)

Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz prenosov stvarnega premoženja, revalorizacijskih rezerv, rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in podjetnikovega dohodka ali negativnega poslovnega izida. Dnevno se lahko tudi spreminja ob vsakem pritoku denarnih sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo. (SRS2016 - Slovenski računovodski standard 30.10)

Podjetnikov kapital je sestavljen iz naslednjih postavk:

1) 902 – Začetni kapital samostojnih podjetnikov posameznikov

Podjetje na kreditni strani (v dobro) konta 902 knjiži prenose denarnih sredstev iz gospodinjstva na poslovni račun ob začetku opravljanja dejavnosti in morebitno vrednost stvarnega premoženja, ki ga podjetnik prenese iz gospodinjstva v podjetje pred začetkom opravljanja dejavnosti (do dneva priglasitve dejavnosti). Gre za stvarno premoženje v lasti podjetnika, ki ga bo uporabljal za namene opravljanja dejavnosti.

2) 918 - Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti

Podjetnik na kreditni strani (v dobro) konta 918 knjiži vrednost stvarnega premoženja, ki ga podjetnik prenese iz gospodinjstva v podjetje med opravljanjem dejavnosti. Gre za stvarno premoženje v lasti podjetnika, ki ga bo uporabljal za namene opravljanja dejavnosti. Od drugih oseb brezplačno pridobljena osnovna sredstva se po dnevu priglasitve ne morejo obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva.

3) 919 - Pritoki in odtoki med podjetjem in gospodinjstvom

Samostojni podjetnik na kreditni strani (v dobro) konta 919 knjiži pritoke denarnih sredstev iz gospodinjstva podjetnika in na debetni strani (v breme) odtoke denarnih sredstev v gospodinjstvo podjetnika. O odtokih denarnih sredstev govorimo, ko podjetnik prenese denarna sredstva iz poslovnega računa na zasebni račun, opravi dvig gotovine s poslovnega računa, vzame denar iz blagajne in podobno. S pritoki denarnih sredstev imamo v mislih primere, ko podjetnik iz zasebnega računa prenese denarna sredstva na poslovni račun ali nanj položi gotovino ali plača nabavo blaga oziroma storitev za namene opravljanja dejavnosti s svojim zasebnim denarjem in podobno. Ker se preko konta 919 knjiži veliko različnih poslovnih dogodkov, si lahko podjetnik glede na svoje potrebe odpre ustrezne analitične konte (na primer ločeni konto za pritoke denarnih sredstev iz gospodinjstva v podjetje in odtoke denarnih sredstev iz podjetja v gospodinjstvo, za povračila stroškov podjetnika, za plačevanje zasebnih računov preko poslovnega računa, za plačevanje poslovnih računov preko zasebnega računa ali z gotovino itd.).

4) 937 - Negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov

Podjetje na debetni strani (v breme) konta 937 knjiži negativni poslovni izid samostojnih podjetnikov posameznikov. Negativni poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki, ki izhaja iz izkaza poslovnega izida, kadar so odhodki višji od prihodkov. Če podjetnik kljub negativnemu poslovnemu izidu ugotovi obveznost za davek od dohodkov iz dejavnosti, ta zvišuje negativni poslovni izid. Lahko se tudi zgodi, da ima podjetnik višje prihodke od odhodkov, vendar pa je obveznost za davek iz dejavnosti višja od razlike med prihodki in odhodki in tako pride do negativnega poslovnega izida. Poslovni izid se praviloma razlikuje od davčne osnove po davčnem obračunu, kjer se opravijo še

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih