Input:

Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov za s.p.

4.3.2019, , Vir: Verlag DashöferČas branja: 11 minut

Zaključevanje v razredu stroškov (razred 4), prihodkov (razred 7), odhodkov (razred 7) in poslovnega izida (razred 8) ter ugotavljanje poslovnega izida, zaključevanje in otvoritev kontov za s.p.

Cilj lekcije

Seznanili vas bomo s tem kako se zaključujejo konti ob koncu leta. Značilne knjižbe so:

- knjiženje po obračunu proizvodnje ugotovljenih direktnih stroškov proizvodnje

- zapiranje posamičnih kontov razreda 4 (znesek na kontu 491 je ugotovljen kot razlika med vsemi stroški in direktnimi stroški proizvodnje)

- prenos stroškov razreda 4 direktno med poslovne odhodke (tisti del, ki se ne všteva v obračun proizvodnje)

- zapiranje kontov prihodkov in odhodkov

- ugotovitev podjetnikovega dohodka

- ugotovitev davka od dohodkov iz dejavnosti

- prenos davka od dohodka iz dejavnosti med obveznosti

Teorija

Za razumevanje priporočamo, preberite: Uvod v Slovenske računovodske standarde, B. Okvir Slovenskih računovodskih standardov, točka 4. in 7., Slovenski računovodski standard 21 in PSR 4 Vrste poslovnega izida in denarnega izida.

V poslovne knjige se na začetku obračunskega obdobja vpišejo začetna stanja sredstev in obveznosti do njihovih virov, ki so enaka končnim stanjem iz prejšnjega obračunskega obdobja. Zaključijo se s stanjem na zadnji dan obračunskega obdobja, v primeru prenehanja dejavnosti pa z dnem prenehanja. Izjeme so register opredmetenih osnovnih sredstev in razčlenitveni konti opredmetenih osnovnih sredstev, katerih odpiranje in zapiranje nista vezani na obračunsko obdobje. Poslovne knjige, vodene v prostih listih, se zvežejo. Zaključitev poslovnih knjig podpiše pooblaščena oseba. Računalniško vodene poslovne knjige se lahko zaključujejo z elektronskim podpisom po postopkih iz ustreznega zakona. Poslovne knjige se zaključijo tako, da ni več mogoče vnašati podatkov vanje oziroma da že vnesenih podatkov ni mogoče spreminjati (PSR 2.18).

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju (PSR 4.1).

Otvoritev na kontih sredstev (konti razreda 0, 1, 3 in 6) knjižimo na debet in na kontih popravkov vrednosti sredstev na kredit (velja tudi za npr. vkalkulirano maržo v cenah zalog blaga ali vračunan DDV v zalogah blaga, saj ta dva konta popravljata vrednost zalog trgovskega blaga na nabavno vrednost).

Otvoritev na kontih obveznosti do virov (konti iz razreda 2 in 9) knjižimo na kredit teh kontov.

Po vseh knjiženjih za poslovno leto in kontroliranju izkazanih stanj poslovne knjige zaključimo (izjema je register osnovnih sredstev). V okvir zaključevanja poslovnih knjig sodi tudi zaključevanje kontov. Zaključek kontov sredstev knjižimo na kredit, zaključek kontov popravkov vrednosti sredstev pa na debet. Zaključek kontov obveznosti do virov knjižimo na debet. Knjiženja zaključka kontov se torej izvajajo na nasprotno stran, kot je otvoritev in kot je saldo kontov. Takšna, kot je zaključek kontov, je na prvi dan novega leta tudi otvoritev kontov sredstev in obveznosti, le na nasprotni strani kontov.

Pri kontih stroškov, odhodkov, prihodkov in poslovnega izida nikoli nimamo ne končnega, ne začetnega stanja, temveč zgolj promet med letom, ki ga ob zaključku leta prenašamo preko kontov poslovnega izida.

Salde kontov stroškov (razreda 4) bodisi prenašamo preko obračuna proizvodnje med zaloge proizvodnje v razred 4 (preko konta 490) bodisi neposredno v odhodke poslovnega leta (preko konta 491). S tem prenosom stroškov imajo tako vsi konti stroškov saldo 0.

Sledi še zapiranje kontov odhodkov in prihodkov (razreda 7), to pomeni, da odhodke in prihodke prenašamo iz posamičnih kontov razreda 7 na konto 801, kjer ugotavljamo poslovni izid. Ta poslovni izid (dobiček ali izguba pred obdavčitvijo) nato prenašamo (vključno z obračunom davka od dohodkov iz dejavnosti) in ga razporedimo na konto podjetnikovega dohodka ali negativnega poslovnega izida.

Naloge, rešitve in pojasnila k rešitvam

1)

Podjetnik ima na kontih naslednji promet:

400: 25.000 EUR

404: 300 EUR

402: 380 EUR

406: 1.000 EUR

411: 820 EUR

413: 250 EUR

415: 225 EUR

416: 760 EUR

419: 7.100 EUR

432: 800 EUR

470: 3.000 EUR

 Potrebujete pomoč?
Imate težavo z uporabo portala? Pišite nam.
Vaše sporočilo je bilo uspešno poslano.
Input:

Ta stran uporablja piškotke. Z nadaljevanjem brskanja po tej strani, brez spremembe pri nastavitvah vaših piškotkov, se strinjate z našimi pravili uporabe piškotkov.   V redu   Več o piškotkih